Ổ cứng NAS

Showing all 8 results

Sắp xếp: Bán chạy nhất

Ổ cứng NAS hay Thiết bị lưu trữ Nas là từ viết tắt của Network Attached Storage và (NAS) là ổ cứng lưu trữ được gắn vào thiết bị mạng như router/ modem/ switch (kết nối bằng dây cable mạng hoặc wifi) để lưu trữ dữ liệu như phim, hình ảnh, âm nhạc, tài liệu – tập trung tại một nơi – truy cập và chia sẻ dữ liệu từ bất kỳ thiết bị, bất cứ nơi nào có kết nối Internet.

Bộ nhớ kết nối mạng được sử dụng cho Nas cho phép người dùng có thể chia sẻ dữ liệu hiệu quả hơn, đặc biệt là các nhóm làm việc được định vị từ xa hoặc trong các múi giờ khác nhau.

Trong những năm qua, thiết bị lưu trữ NAS đã phát triển và cũng cố tất cả các tính năng của một máy chủ dựa trên PC thông thường.

Tại sao NAS lại quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ?
– Giải pháp lưu trữ với chi phí thấp
– Dễ vận hành (nhiều doanh nghiệp nhỏ không có nhân viên CNTT)
– Dễ sao lưu dữ liệu
– Khả năng tăng trưởng