Phần mềm bán hàng telesale online

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

Kết hợp với tổng đài IP tạo thành 1 hệ thống telesale chuyên nghiệp, gọi điện trực tiếp trên phần mềm với quy trình chính như sau:

Bộ phận Quản lý sẽ nhập list danh sách khách hàng sau đó hệ thống sẽ tự động phân bổ cho từng nhân viên theo số lượng khách hàng cụ thể, sau một thời gian sẽ thu hồi những khách hàng không tư vấn được và hệ thống tự động phân bổ cho nhân viên khác

Nhân viên kinh doanh: tư vấn chôt đơn hàng-> tiến hành lên đơn hàng-> đơn hàng sẽ tự động đi vào bộ phận test đơn hàng

Nhân viên test đơn: test lại đơn hàng-> lập trạng thái(hủy, tạm dừng…) test đơn oke-> đơn hàng sẽ nhảy qua bộ phận kho

Nhân viên kho: in đơn và đóng hàng-> duyệt đơn hàng(đơn hàng sẽ chuyển sang modul đơn hàng theo bưu điện)

Hệ thống CRM sẽ kết nối với bưu cục giao hàng: update tình trạng đơn hàng cho các bộ phận khác nắm tình trạng đơn hàng của mình như thế nào

STTModul hệ thống
 Phân hệ Hệ thống
 Tự thiết lập danh mục hệ thống.
 Thiết lập các cơ chế phân quyền người dùng theo đặc thù của Quý công ty.
 Cấp tài khoản người dùng.
 Mở/khóa tài khoản người dùng
 Thiết lập hệ thống bảo mật đến từng người dùng (lịch sử thao tác trên phần mềm).
 Đổi password, reset password.
 Quản lý nhân viên, phòng ban, nhóm.
 Phân quyền sử dụng các module tính năng theo phòng ban, nhóm người dùng.
 Phân quyền bảo mật dữ liệu tới từng nhân viên.
 (Dữ liệu khách hàng của của nhân viên nào thì nhân viên đó được xem).
 Phân hệ quản lý khách hàng
 Khai thác, xử lý, giao dịch và chăm sóc khách hàng trực tiếp trên hệ thống.
 Mã hoá thông tin số điện thoại của khách hàng trên toàn hệ thống.
 Quản lý kho tài nguyên thông tin khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân.
 Phân loại khách hàng vãng lai, khách hàng thường xuyên.
 Chức năng Import hàng loạt danh sách khách hàng mới.
 Quản lý theo nhóm, loại hình kinh doanh, ngành nghề, khu vực.
 Quản lý danh sách người liên hệ.
 Quản lý lịch hẹn theo khách hàng.
 Quản lý công việc, nhiệm vụ theo khách hàng.
 Quản lý nhật ký lịch sử giao dịch của từng khách hàng.
 Quản lý đơn hàng theo khách hàng.
 Quản lý hợp đồng theo khách hàng.
 Phân hệ quản lý Nhân viên
 Quản lý nhân viên theo từng phòng ban, chi nhánh, nhóm.
 Phân quyền sử dụng các module tính năng theo phòng ban, nhóm người dùng.
 Phân quyền bảo mật dữ liệu tới từng nhân viên.
 Quản lý lịch hẹn của nhân viên.
 Quản lý chiến dịch theo nhân viên.
 Quản lý công việc, nhiệm vụ theo nhân viên.
 Quản lý cơ hội kinh doanh theo nhân viên.
 Quản lý nhật ký giao dịch của từng nhân viên trên hệ thống.
 Phân hệ quản lý chi tiết sản phẩm hàng hoá
 Quản lý danh sách sản phẩm hàng hoá
 Quản lý tài liệu liên quan đến sản phẩm.
 Quản lý công việc, nhiệm vụ theo sản phẩm.
 Quản lý chiến dịch theo sản phẩm.
 Quản lý cơ hội bán hàng theo sản phẩm.
 Quản lý mua hàng.
 Quản lý đơn mua hàng với từng nha cung cấp
 Quản lý phiếu vận chuyển hàng hoá
 Lập phiếu mua hàng, phiếu nhập kho.
 Quản lý danh sách mua hàng.
 Quản lý danh sách mua hàng trả lại
 Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp.
 Quản lý công nợ phải trả đơn vị vận chuyển.
 Phân hệ quản lý kho.
 Quản lý xuất, nhập, điều chuyển kho.
 Quản lý quá trình phê duyệt phiếu điều chuyển kho nội bộ.
 Quản lý kho hàng tại nhiều địa điểm, chi nhánh khác nhau.
 Hỗ trợ quản lý kho bằng mã hàng hay bằng mã vạch (barcode).
 Quản lý các phiếu nhập, xuất, điều chỉnh, kiểm kê kho.
 Xem tồn kho hiện tại của sản phẩm một cách nhanh chóng chi tiết theo các kho khác nhau.
 Phân hệ Module Quản lý cơ hội kinh doanh.
 Quản lý danh sách khách hàng mục tiêu.
 Theo dõi khách hàng qua nhiều trạng thái phù hợp với quy trình quản lý và khai thác cơ hội kinh doanh của Quý công ty : quan tâm, rất quan tâm, báo giá, kết thúc cơ hội bán hàng
 Quản lý tình trạng quy trình xử lý thông tin khách hàng để lọc ra danh sách khách hàng tiềm năng.
 Quản lý nhật ký báo giá cho từng khách hàng
 Quản lý hình thức tiếp xúc khách hàng : Gọi điện, email, SMS, trực tiếp
 Quản lý danh sách khách hàng theo nhóm cơ hội
 Quản lý nhật ký xử lý, liên hệ với khách hàng.
 Quản lý lịch làm việc, lịch hẹn với khách hàng.
 Quản lý danh sách, thông tin người cần liên hệ.
 Quản lý yêu cầu, phản hồi của khách hàng.
 Quản lý nhật ký giao dịch của khách hàng.
 Phân tích, đánh giá theo sơ đồ mức độ tiềm năng của từng cơ hội.
 Phân hệ module quản lý hợp đồng.
 Tạo mới hợp đồng, cơ hội, biểu mẫu, loại hợp đồng đến hợp đồng được tạo.
 Quản lý lịch thanh toán trên từng hợp đồng.
 Quản lý danh sách hợp đồng.
 Quản lý tình trạng thực hiện hợp đồng.
 Quản lý toàn bộ quy trình xử lý, lịch sử giao dịch của từng hợp đồng.
 Quản lý lịch hẹn theo hợp đồng.
 Quản lý tài liệu liên quan đến hợp đồng.
 Quản lý tiến độ thực hiện, nhật ký xử lý của hợp đồng.
 Quản lý danh sách hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, phiếu giao hàng của từng hợp đồng.
 Quản lý việc thêm, xóa, sửa biểu mẫu hợp đồng in trực tiếp từ phần mềm.
 Phân hệ quản lý đơn đặt hàng bán.
 Quản lý danh sách đơn đặt hàng bán.
 Quản lý tình trạng đơn hàng bán
 Quản lý danh sách đơn hàng bán
 Quản lý danh sách đơn hàng bán trả lại
 Cảnh báo đơn hàng giao thiếu, giao hàng đến hạn.
 Quản lý biểu mẫu hoá đơn bán hàng.
 Mã hóa SĐT khách hàng trong danh sách đơn hàng
 Phân hệ quản lý chương trình khuyến mãi quản lý bán hàng.
 Quản lý danh sách chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng cho từng đợt khuyến mãi.
 Quản lý ngày bắt đầu, ngày kết thúc chương trình.
 Thiết lập chương trình khuyến mãi Theo giá trị hóa đơn.
 Thiết lập chương trình khuyến mãi Theo các tiêu chí của sản phẩm
 Thiết lập chương trình khuyến mãi Theo loại khách hàng.
 Thiết lập chương trình khuyến mãi Theo các khoảng thời gian khác nhau (giờ,ngày, tháng, năm).
 Quản lý quá trình tích điểm thưởng của từng khách hàng khi được hưởng chương trình khuyến mãi.
 Quản lý Thẻ thành viên (thẻ tích lũy điểm – loyalty point)
 Có thể định nghĩa nhiều loại thẻ thành viên khác nhau: vàng, bạc, đồng, hoặc loại 1, loại 2
 Hệ thống cho phép tự động cộng điểm theo đơn hàng khách hàng giao dịch.
 Hệ thống cho phép thiết lập chính sách và phân loại thẻ.
 Hệ thống tự động tính điểm và nâng hạng thẻ theo chính sách.
 Cho phép thiết lập chính sách mượn thẻ (giới thiệu khách hàng).
 Cho từng loại thẻ: chính sách chỉ áp dụng cho các loại thẻ chỉ định như theo các ngày trong tuần: ví dụ thứ 2 là 10%, thứ 3 là 9%.
 Thiết lập thời gian hiệu lực của thẻ: chỉ có các thẻ còn hiệu lực mới được hệ thống chấp nhận khi tích lũy hay thanh toán bằng điểm.
 Theo dõi thẻ được cấp mới hay cấp lại.
 Tính năng cộng/trừ điểm, doanh số.
 Có thể nhập số tiền để hệ thống tự động quy ra điểm hoặc nhập số điểm để hệ thống cộng/trừ vào thẻ.
 Module quản lý Chiến dịch
 Quản lý danh sách chiến dịch, kế hoạch bán hàng.
 Quản lý thông tin chi tiết: ngày bắt đầu ngày kết thúc, nọi dung chiến dịch, loại chiến dịch, các tiêu chí dự kiến và tiêu chí thực tế đạt được, các sản phẩm được áp dụng trong chiến dịch.
 Giao việc cho nhân viên thực hiện chiến dịch, phân định vai trò thực hiện chiến dịch cho từng nhân viên.
 Phân tích, báo cáo mức độ xử lý công việc trong khoảng thời gian thực hiện chiến dịch.
 Liên kết nhiệm vụ với nhiệm vụ, lịch hẹn, cơ hội kinh doanh, sản phẩm, khách hàng, nhân viên.
 Module quản lý Nhiệm vụ
 Quản lý danh sách nhiệm vụ.
 Giao nhiệm vụ, công việc cho nhân viên.
 Phân tích, báo cáo mức độ xử lý công việc.
 Liên kết nhiệm vụ với chiến dịch, cơ hội kinh doanh, sản phẩm, khách hàng, nhân viên.  
 Module quản lý lịch hẹn
 Lập lịch hẹn với khách hàng.
 Tự động nhắc lịch làm việc cho nhân viên.
 Theo dõi lịch hẹn, công việc hằng ngày của từng nhân viên.
 Liên kết lịch hẹn với chiến dịch, nhiệm vụ, nhân viên, khách hàng, cơ hội kinh doanh, đơn đặt hàng, hợp đồng.  
 Quản lý tài liệu
 Quản lý tài liệu liên quan đến từng khách hàng.
 Quản lý mẫu hợp đồng.
 Mẫu báo giá, mẫu biên bản bàn giao.
   XVI.Phân hệ marketing
 Tự động gửi mail theo chiến dịch
 Gửi mail theo nhóm
 Tự động gủi sms theo chiến dịch
 Gửi sms theo nhóm
XVII.Module báo cáo, thống kê
 Thống kê số lượng khách hàng tiềm năng theo các tiêu chí của cơ hội.
 Thống kê số lượng khách hàng theo nguồn đến (Đến do giới thiệu, khách hàng quen, khách hàng biết qua báo chí).
 Báo cáo danh sách khách hàng đã giao dịch trong kỳ (tự chọn kỳ).
 Báo cáo danh sách khách hàng mới có trong ngày, tuần, tháng, quý, năm.
 Báo cáo lịch làm việc của nhân viên với từng khách hàng.
 Báo cáo danh sách khách hàng theo loại thẻ thành viên.
 Dữ liệu báo cáo có thể chuyển sang excel, word, pdf dễ dàng.

Module Khách hàng nâng cao:
–          Chức năng phân bổ khách hàng tự đông đều cho các Nhân viên
–          Chức năng chuyển cơ hội kinh doanh từ nhân viên cũ sang nhân viên mới
–          Mã hóa Số điện thoại Khách hàng hoặc ẩn đi nhân viên không thể thấy số điện thoại của khách hàng
          API tích hợp với hệ thống giao hàng VNPost:
–          Viết API tra cứu trạng thái đơn hàng tích hợp với trạng thái giao hàng của phần mềm VNPost
–          Nhân viên muốn biết trạng thái gửi đơn của đơn hàng, thực hiện chức năng “Tra cứu” phần mềm sẽ lấy trạng thái gửi từ VNPost về cập nhật vào đơn hàng trên phần mềm.
         

Để được tư vấn trực tiếp quý khách vui lòng liên hệ:

HOTLINE (028) 73 07 67 68 hoặc 0989703213 để được hỗ trợ tốt nhất.

Tham khảo các kênh thông tin khác:
– Facebook: https://www.facebook.com/congnghehoangdanh
– Website: https://congnghehoangdanh.com

Bình luận trên Facebook