Thiết bị viễn thông

Showing 1–20 of 28 results

Sắp xếp: Bán chạy nhất
Bàn mở rộng Yealink EXP20

YEALINK

Bàn mở rộng Yealink EXP20

2.700.000đ 2.200.000đ
Mua ngay
Điện thoại IP Grandstream GXP1400

GRANDSTREAM

Điện thoại IP Grandstream GXP1400

1.400.000đ 1.200.000đ
Mua ngay
Điện thoại IP Grandstream GXP1610

GRANDSTREAM

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

1.290.000đ 920.000đ
Mua ngay
Điện thoại ip Newrock NRP2000/W

NEWROCK

Điện Thoại IP Phone Newrock NRP2000/W

1.350.000đ
Mua ngay
Điện Thoại IP Phone Yealink SIP-T21 E2

YEALINK

Điện Thoại IP Phone Yealink SIP-T21 E2

1.450.000đ 1.250.000đ
Mua ngay
Điện thoại IP Phone Yealink SIP-T23G

YEALINK

Điện Thoại IP Phone Yealink SIP-T23G

1.850.000đ

Hỗ trợ cấu hình từ xa Giảm giá khi mua số lượng nhiều trên 5 cái

Mua ngay
Điện thoại IP Phone Yealink SIP-T23G

YEALINK

Điện Thoại IP Phone Yealink SIP-T27G

2.795.000đ
Mua ngay
Điện thoại Yealink SIP-T29G

YEALINK

Điện Thoại IP Phone Yealink SIP-T29G

4.200.000đ 3.850.000đ
Mua ngay
Điện Thoại không dây Yealink W52H

YEALINK

Điện Thoại không dây Yealink W52H

2.250.000đ
Mua ngay
Điện thoại không dây Yealink W56P

YEALINK

Điện thoại không dây Yealink W56P

2.300.000đ 1.800.000đ
Mua ngay
Điện thoại Yealink SIP-T19P E2

YEALINK

Điện Thoại Yealink SIP-T19 E2

1.350.000đ 990.000đ
Mua ngay
Điện thoại Yealink SIP-T19P E2

YEALINK

Điện Thoại Yealink SIP-T19P E2( Hỗ trợ POE)

1.350.000đ 1.250.000đ
Mua ngay
tổng đài SmartPBX UCM 8200

SmartPBX

SmartPBX UCM 8200 series – Mini Callcenter

9.200.000đ 7.200.000đ
Mua ngay
Tổng đài IP Yeastar S20

YEASTAR

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI YEASTAR S20

7.000.000đ 6.370.000đ
Mua ngay
Tổng đài IP Yeastar S50

YEASTAR

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI YEASTAR S50

1.050.000đ
Mua ngay
Tổng đài IP MyPBX U520

YEASTAR

Tổng đài IP MYPBX U520

LIÊN HỆ
Mua ngay
Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 100

SANGOMA

Tổng đài IP Sangoma PBXact 100

LIÊN HỆ
Mua ngay
Tổng đài VoIP Sangoma PBXact UC 400

SANGOMA

Tổng đài IP Sangoma PBXact 400

LIÊN HỆ
Mua ngay
Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 1000

SANGOMA

Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 1000

LIÊN HỆ
Mua ngay
Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 25

SANGOMA

Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 25

LIÊN HỆ
Mua ngay